top of page

TITEL

STED

OPFØRT

FREDET

BYGHERRE

ARBEJDE

ÅRSTAL

Helsingør

1588

Fredet

Den selvejende institution

Marienlyst Slot

Restaurering og modernisering af bygning

2023-

Holte

1939-1942 

og 1963

Fredet

Udførelse af tilgængelighedsprojekt i eksisterende glaselevator

2023-2024

Fiolstræde 19 

København

1836

Fredet

Privat bygherre

Registrering og myndighedsandragende 

2023-2024

København

1930-1931

Fredet

A/B Linoleumshuset

Istandsættelse af vinduer og døre, manual for istandsættelse af lejligheder og forundersøgelser af trappeopgange

2023

København

1967-1969

Fredet

Campus Byen A/S

Facaderenovering

2022

Bramstrup

Odense

1689

Fredet

Privat bygherre

Registrering, analyse, værdisætning og anbefalinger

2022

Skt. Jakobs Kirke

København

1876-1878

Menighedsrådet Skt. Jakobs Kirke

Restaurering indvendige overflader og byggesyn 

2022

København

1964-1978

Fredet

Danmarks Nationalbank

Restaurering og renovering

2021-

København

1897-1906,

1921-1925

Fredet

Ny Carlsberg Glyptotek

Vedligeholdelse og restaurering

2021

Allégade 8E

København

Fredet

1867

EF Allegade 8E

Myndighedsandragende angående nye kviste og omlægning af tag

2021-2022

Holte

1939-1942 

og 1963

Fredet

Projektforslag til ombygning af dørparti ved bagindgang

2020

København

1604

Fredet

Folketinget

Indeklimaundersøgelse og opdatering af vinduer

2020-2022

Høbjergkrogen

Birkerød

1976

Fredet

Privat bygherre

Generel ombygning af bolig

2020-2021

Christiansborg 

København

Middelalder, renæssance,

1828 og 1928

Fredet

Folketinget

Ombygning af toilet ved Folketingsalen

2020

Studiebyen

Hellerup

Fredet

1910-1924

Boligselskabet Studiebyen

Tilstandsvurderinger ved fraflytninger

2020-

København

1730-1732 

og 1848 

Fredet

Anpartsselskabet 24/4 2013

Restaurering og modernisering af bygning. Registrering, myndighedsandragender, arbejdsbeskrivelser, detailprojekt, projektopfølgning og fagtilsyn

2020-2021

København

Periodisk fra 1690 til 1954 

Fredet

Slots- og Kulturstyrelsen

Registrering, analyse, værdisætning og anbefalinger

2020-2021

Maribo

1690

Fredet

Christianssæde ApS

Restaurering og modernisering af bygning. Registrering, myndighedsandragender, arbejdsbeskrivelser, detailprojekt, projektopfølgning og fagtilsyn

2019-

København

1935-1939

Fredet

Københavns Kommune

Manual for bevaring, vedligehold og fornyelse

2019

København

1764

Fredet

Frederiksberg Kommune

Vinduesistandsættelser samt indvendig restaurering og modernisering, herunder indeklima ift. lys, varme og fugtsikring

2019-2020

København

Slots- og Kulturstyrelsen

Skabelon for udarbejdelse af fremtidige manualer for fredede bygninger

2019

Frederiksberg

1939, 1942, 1963

Fredet

Frederiksberg Kommune

Totalrådgivning i forbindelse med udskiftning af vand- og afløbsinstallationer samt ombygning af elevatorer

2019 og 2023-2024

København

1964-1978

Fredet

Danmarks Nationalbank

Restaurering og renovering

2019

Bornholm

1917

Københavns Madhus

Forundersøgelser for bygningsmæssige muligheder for omdannelse til koloni med fokus på mad

 

2017-2018

København

1935, 1939

Fredet

Københavns Kommune

Værdisætning og ombygning ifm. ny, offentlig anvendelse af vandtårnet

2016-2020

København

1938

Fredet

Københavns Kommune

Helhedsrenovering

2016-2017

København

1938

Fredet

Haderslev Kommune

Indeklimaprojekt, herunder etablering af fulddækkende ventilationsanlæg, akustikregulering og solafskærmning

 

2016-2017

Holsteins Palæ. 

Stormgade 10-12

København

1687