top of page

Varmings Tegnestue blev etableret i 1977 af arkitekt Jens Christian Varming og drevet som personligt ejet selskab frem til 1988, hvor anpartsselskabet Varmings Tegnestue ApS stiftedes. Anne Lene Jørgensen indtrådte som partner i juni 2005 og har siden juni 2007 været eneejer. Tegnestuen har siden begyndelsen udført en bred vifte af opgaver og for mange forskellige bygherrer. Følgende referenceliste er ikke komplet, men indeholder udvalgte projekter udført fra 1990 og frem.

TITEL

STED

OPFØRT

FREDET

BYGHERRE

ARBEJDE

ÅRSTAL

Nyholm

 

 

 

Det Grønne Funkishus

 

Vestersøhus

 

 

 

Rudersdal Rådhus

Brønshøj Vandtårn

Egilsholm

Skolen ved Sundet

Sct. Severin Skole

Holsteins Palæ,

Stormgade 10-12

Kronprinsessegade 14, 3. sal

Danner

 

Fæstningens Materialgård

Romerhusene

Kronprinsessegade 8

Taksigelseskirken

Hotel Hebron

Frederik V's Rytterstatue

Wildersgade 64-66

Olfert Fishers Gade 6

Helsingør Ferieby

Reformerte Kirke

Lungholm

Vedbygaard

Systemhuset

Det Gamle Hofmarskallat

Perch's Thehandel

Christian VII's Palæ

Nyhavn 63

Nørrebrogade 20-22

Bellavista

Kastellet

Frederiksberg Slot

Hotel Prindsen

Christian IX's Palæ

Christian VIII's Palæ, sidebygning

Jardins Pavillon

Kongeportalen

Gammel Holtegård

Sorø Store Ladegård

Livgardens Kaserne

Nyhavn 8

Lindencrones Palæ

Nørregade 53

Strandgade 26

Bækkeskov, Hareskovvej 9

Korsbrødregården

Gothersgade 103

Selchausdal

Brahetrolleborg Kirke

 

 

 

Præstø-Skibinge Præstegård

To bygninger på Kronborgs Kronværk

Hvedemagasinet

Odd Fellow Palæet

Valdemars Slot

Gamle Hovedvagt,

Voldterrænet

Kongens Portvagt,

Voldterrænet

Krudttårnet, Lollands Bastion

København

 

 

 

Frederiksberg

København

Holte

København

Bornholm

København

Haderslev

 

København

København

 

 

København

København

Helsingør

København

København

København

Amalienborg, København

København

København

Helsingør

København

Lolland

Ruds Vedby

Charlottenlund

København

København

Amalienborg, København

København

København

Klampenborg

København

Frederiksberg

Roskilde

Amalienborg, København

Amalienborg, København

Amalienborg, København

Holmen, København

Holte

Sorø

Rosenborg, København

København

København

København

København

Everdrup

Nyborg

København

Ruds Vedby

Faaborg

 

 

 

Præstø

Kronborg, Helsingør

Brandholm

København

Tåsinge

Fredericia

Fredericia

Fredericia

1690-

 

1932

 

 

1935-39

 

 

1939-1942 og 1963

1928-1930

1917

1938

1928 og 1954

 

 

1687

 

1805-1806

1873-1875

1748-1925

1957-1960

1803-1804

1925-1927

1890'erne

1852-1768

1699

1853-1854

1959

1688-1694 /

1729-1731

1636

1500-årene

1937

1880

1803

1750-1754

1755

1870'erne

1934

1662-1663

1699-1703

1875-1876

1950

1750-1760

1760'erne

1743

1755

1833

1670

1774

1751

1852

Renæssance, barok

1796-1798

Middelalder, 1614 og senere

Begyndelsen af 1800

1856

1325

 

 

1897

ca. 1800 og 1879

1850

1751-1755

1750'erne

1735 (østfløj), 1746 (sydfløj), 1925 (vestfløj)

1856

1675 og 1746

X

 

 

 

X

X

 

 

 

X

X

X

X

 

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Københavns Kommune

Frederiksberg Kommune

 

 

Københavns Kommune

 

 

 

Rudersdal Kommunne

Københavns Kommune

Københavns Madhus

Københavns Kommune

Haderslev Kommune

Artha Ejerlejligheder

Privat bygherre

Danner

Realea A/S

Kulturarvsstyrelsen

FSR

Taksigelseskirkens Menighedsråd

Indre Mission

Slots- og Ejendomsstyrelsen

Frelsens Hær

Andelsboligforeningen Olfert Fishers Gade

Folkeferie.dk

Den Tyske og Franske Reformerte Menighed i København

 

Eric Bertouch-Lehn

Den Danske Diakonissestiftelse

Kulturarvsstyrelsen

Slots- og Ejendomsstyrelsen

A.C. Perch's Thehandels Eftf. ApS

Slots- og Ejendomsstyrelsen

Frederik Bruhn-Petersen

Georg Lett

Kulturarvsstyrelsen

Forsvarets Bygningstjeneste

Forsvarets Bygningstjeneste

Hotel Prindsen v/Martin Bank

Slots- og Ejendomsstyrelsen

Slots- og Ejendomsstyrelsen

Slots- og Ejendomsstyrelsen

Forsvarets Bygningstjeneste

Gammel Holtegård

Hanne og Lars Nobel

Forsvarets Bygningstjeneste

Kammerherreinde Elisabeth H. Lassen

SAS Pilot & Navigatørpensionsfond

Aktieselskabet matr. nr 52 Nørre Kvarter

Jette Andersson ApS

Peter Zobel

Nyborg Menighedsråd

Dansk Kapitalanlæg Aktieselskab

Peter Vagn Hansen

Nationalmuseet, Danmarks kirker

 

Præstø-Skibinge Præstegårdsudvalg

Skov- og Naturstyrelsen

Statens Bygningsfredningsfond

Odd Fellow Palæet

Valdemars Slot med Skov- og Naturstyrelsen og med støtte fra EF

Forsvarets Bygningstjeneste

Forsvarets Bygningstjeneste

Forsvarets Bygningstjeneste

Registrering, analyse, værdisætning og anbefalinger

 

 

Totalrådgivning i forbindelse med udskiftning af vand- og afløbsindstallationer

 

Manual for bevaring, vedligehold og fornyelse

 

 

Modernisering og  istandsættelse

Værdisætning og ombygning ifm. ny, offentlig anvendelse af vandtårndet

Forundersøgelser for bygningsmæssige muligheder for omdannelse til koloni med fokus på mad

Helhedsrenovering

Indeklimaprojekt, herunder etablering af fulddækkende ventilationsanlæg, akkustikregulering og solafskærmning

Registrering, myndighedsandragender, arbejdsbeskrivelser, detailprojekt, projektopfølgning og fagtilsyn

Forundersøgelser, bygherrerådgivning, hoved- og myndighedsprojekt, fagtilsyn, projektetings- og byggeledelse

Indvendig og udvendig restaurering

Restaurering og ombygning af anlægget

 

Registrering af 60 gårdhuse og udarbejdelse af vedligeholdelsesmanual

Indvendige og udvendige istandsættelsesarbejder

Indretning og istandsættelse

Indretning og istandsættelse

Fornyelse af mamorbeklædning, brolægning, restaurering af jerngitre

Facadeistandsættelse af nr. 64 og indvendig ombygning af nr. 66

Renovering af kælder, istandsættelse af gade- og gårdfacade

Istandsættelse og modernisering af 41 feriehuse og et fælleshus

Restaurering

Tag- og facadeistandsættelse samt indvendig istandsættelse

Indvendig ombygning og istandsættelse, vindues- og facadearbejder, nyindretning af produktionskøkken, forgang og toiletter

Registrering af lejligheder og udarbejdelse af manual for modernisering af køkkener og badeværelser

Vinduesistandsættelse

Indretning af thesalon i forhus samt selvstændig bolig i baghus

Vinduesistandsættelse

Istandsættelse af bindingsværk, facadeistandsættelse med udskiftning af sandsten

Tagomlægning og istandsættelse af lejligheder

Registrering af lejlighederne samt udarbejdelse af en manual for nyindretning af køkkener og badeværelser

Udskiftning af sandsten, plejeplan for hovedporte, bygningshistorie, tilstandsvurdering, forslag til portner

Forslag til etablering af ny gitterport ved indgangen

Tag- og facadeistandsættelse, ombygning med ny foyer og kursuslokaler, restaurering af teatersal og tilbygning med værelser mm

Råd- og svampeundersøgelser

Nyindretning af køkken

Registrering, tilstandsvurdering og forslag til restaurering

Projektering og fagtilsyn på restaurering

Istandsættelsesplan, istandsættelse af facader, tag kviste og havemure

Tag- og facaderestaurering, om- og tilbygning på hovedbygningen

Restaurering af balkon og facade på midterpavillon, ombygning og restaurering af forhal, udskiftning af sokkel

Istandsættelse af 4 lejligheder med nye køkkener og badeværelser, restaurering af gårdfacade og kviste

Ombygning af tag med genskabelse af attika og kviste, nyindretning af mansardetage, og facadeistandsættelse

Facaderestaurering

Tagomlægnin, indvendig restaurering etablering af centralvarme. Af- og nystøbning af kartouche på frontispice

Tagombygning og istandsættelse af hovedbygningen

Restaurering og ombygning til menighedshus, tagomlægning, facade- og vinduesistandsættelse

Facadeistandsættelse og indretning af kontorer

Ombygning og istandsættelse af hovedbygningen

Opmåling og tegning

 

 

Istandsættelse og nyindretning af bolig, kontor og konfirmandstue

Registrering og bygningshistorisk undersøgelse ifm. præcisering af bygningsfredning på Kronborg

Restaurering af stærkt forsømt pakhus

Genopbygning efter storbrand, rekonstrution af tag, etagedæk, interiører i palæet

Generalplan til genopretning af herregårdsanlægget, og gennemførelse af flere restaureringsopgaver

 

Bygningshistorisk undersøgelse, tinstandsvurdering, istandsættelse af tag og tagværk mm.

Bygningshistorist undersøgelse, tilstandsvurdering og istandsættelsesforslag

Restaurering af facader og tagværk, tagomlægning, indvendig istandsættelse, omlægning af omgivende terræn

2020-2021

 

 

2021-2022

 

2019

 

 

 

2013-2018

2016-

2017-2018

2016-2017

2016-2017

2014-2015

 

2014-2015

2008-2012 og 2017

 

2008-2011, 2012 og 2017

2011-2012

2001-2013

2009-2012

2006-2012

2010-2011

2010-2011

2010-2011

2010-2011

1968-2011

2007-2009

1994-2008

2008

2007

2006-2007

2006-2007

2005-2007

2003-2007

2006-2007

1996-2006

2006

1996-2006

2005

2005

2005

2000-2003

2000-2003

1999-2002

1995-2001

1999-2000

1999-2000

1998-1999

1997-1999

1997-1999

1995-1999

1997-1998

1996-1998

1996

1995-1996

1995

1994-1995

1992-1994

1980-1994

1993

1993

1992

bottom of page