1/1

YDELSER

Varmings Tegnestue følger byggeprojektet fra start til slut - lige fra de indledende undersøgelser og skitsering til projektering og udførelse.

Undersøgelser og analyser

Skitsering

Projektering

 • Forundersøgelser

 • Værdisætning

 • Rådgivning ved køb af fredet ejendom

 • Handlingsplaner for fredede ejendomme

 • Manualer i bevaring for Slots- og Kulturstyrelsen

 • Fondsansøgningsmateriale

 • Bygherrerådgivning

 • Idéoplæg

 • Byggeprogram

 • Myndighedsdialog

 • Bygherrerådgivning

 • Projektforslag

 • Hovedprojekt

 • Myndighedsprojekt

 • Udbud

 • Bygherrerådgivning

Udførelse

 • Byggeledelse

 • Projektopfølgning

 • Fagtilsyn

 • Drifts- og vedligeholdelsesplan

 • Bygherrerådgivning

Varmings Tegnestue        Kronprinsessegade 8, 1306 København K        Telefon 33 11 22 13        mail@varmings-tegnestue.dk        www.varmings-tegnestue.dk        CVR 28 71 71 80