top of page
IMG_3597_redigeret.jpg

DANMARKS NATIONALBANK

Restaurering og renovering

Varmings Tegnestue er restaureringsansvarlige for den store restaurering og renovering af Nationalbankens bygning i Havnegade i København, som forventes at forløbe frem til 2028.

Bygningen, der er tegnet af Arne Jacobsen og opført i årene 1965-1978, blev fredet i 2009. Restaureringen og renoveringen af Danmarks Nationalbank er inddelt i tre delprojekter, som forløber forskudt.

Opdriftssikringsprojektet omfatter bygningens fundering og den nedre hovedkonstruktion. De udvendige arbejder omfatter udskiftning af facadernes marmorbeklædning samt renovering af glaskarnapperne og de øvrige vinduer. Hertil kommer renovering af dækket i den sydlige gårdhave og tagkonstruktionen på den lave bygning. De indvendige arbejder omfatter en gennemgribende miljøsanering, øget brandsikkerhed, udskiftning af ventilationsanlæg og ændring af funktions- og rumdisponering i forhold til bankens fremtidige behov.

Et stort prøvefelt på hjørnet af Havnegade og Niels Juuls Gade er nu blevet opsat. Her er marmorbeklædningen og glasfacadens byggeteknikske løsninger blevet besluttet. 

'Arkitekten' bragte i udgivelsen 05/2023 en artikel omkring prøvefeltet. Se nedenstående link for artikel.

 

https://arkitektforeningen.dk/arkitekten/marmor-paa-beton/

Sted: København

Status: Fredet

Arkitekt: Arne Jacobsen, Dissing og Weitling

Opførelsesår: 1964-1978

Bygherre: Danmarks Nationalbank

Totalrådgiver: EKJ Rådgivende Ingeniører, Rørbæk og Møller Arkitekter

Underrådgiver: Varmings Tegnestue, Ove Arup & Partners Danmark, Geo, DBI, Lytt Architecture og Teknologisk Institut

Projekt: 2021-2028

bottom of page