top of page
IMG_4733_BH_edited.jpg

NYHOLM

Registrering, analyse, værdisætning og anbefalinger

Slots-og Kulturstyrelsen har i januar 2022 udvidet fredningen af Nyholm. Med fredningsudvidelsen vil flere bygninger og en række af de bygningsnære omgivelser blive omfattet af fredningen. Fredningen er sket på baggrund af en forundersøgelse udarbejdet i et tæt samarbejde mellem Varmings Tegnestue og Lundgaard & Tranberg Arkitekter. Forundersøgelsen omfatter en registrering, analyse og værdisætning af de arkitektoniske kvaliteter og  kulturhistoriske spor i de enkelte bygninger, deres omgivelser og det samlede bebyggelsesmiljø på Nyholm i København. Dertil hører anbefalinger for, hvordan man bedst muligt kan beskytte Nyholm, men også give plads til at udvikle området, så stedets helt særlige karakter kan blive bevaret og samtidig give inspiration til nye tiltag.

Enhedschef Merete Lind Mikkelsen, Slots- og Kulturstyrelsen: 

”Der er ingen tvivl om, at Nyholm udgør en enestående del af vores fælles kulturarv. Stedet er én stor historiebog med bygninger, der spænder over tre århundreder, som tilsammen både viser udviklingen inden for Danmarks forsvar og dansk teknologihistorie og søfart.”

Læs afgørelsen for fredningsudvidelsen af Nyholm

Læs rapporten fra Lundgaard & Tranberg Arkitekter og Varmings Tegnestue

Sted: København

Status: Fredet 2022

Opførelsesår: 1690

Bygherre: Slots- og Kulturstyrelsen

Rådgiver: Varmings Tegnestue og Lundgaard & Tranberg

Projekt: 2020-2021

bottom of page