Nyhom luftfoto.jpg

NYHOLM

Registrering, analyse og værdisætning

Varmings Tegnestue er i samarbejde med Lundgaard & Tranberg Arkitekter ved at udarbejde en nærmere forundersøgelse af Nyholm for Slots- og Kulturstyrelsen. Forundersøgelsen omfatter en registrering, analyse og værdisætning af de arkitektoniske kvaliteter og kulturhistoriske spor i de enkelte bygninger, deres omgivelser og det samlede bebyggelsesmiljø på Nyholm i København. Dette skal danne grundlag for den med spænding ventede udvikling af området, når Flåden endeligt forlader det.

Udpegningen sker i forbindelse med, at høringen om fredning af ni bygninger og en række nære omgivelser sættes i gang, fordi værdisætningen vil indgå i høringsprocessen, som løber til 31. august 2021.

Sted: København

Status: Indstillet til fredning

Bygherre: Slots- og Kulturstyrelsen

Rådgiver: Varmings Tegnestue og Lundgaard & Tranberg

Projekt: 2020-2021