top of page
IMG_4733_BH_edited.jpg

NYHOLM

Registrering, analyse, værdisætning og anbefalinger

Slots-og Kulturstyrelsen har i januar 2022 udvidet fredningen af Nyholm. Med fredningsudvidelsen blev flere bygninger og en række af de bygningsnære omgivelser omfattet af fredningen. Fredningen skete på baggrund af en forundersøgelse udarbejdet i et tæt samarbejde mellem Varmings Tegnestue og Lundgaard & Tranberg Arkitekter. Forundersøgelsen omfattede en registrering, analyse og værdisætning af de arkitektoniske kvaliteter og  kulturhistoriske spor i de enkelte bygninger, deres omgivelser og det samlede bebyggelsesmiljø på Nyholm i København. Dertil hører anbefalinger for, hvordan man bedst muligt kan beskytte Nyholm, men også give plads til at udvikle området, så stedets helt særlige karakter kan blive bevaret og samtidig give inspiration til nye tiltag.

Daværende enhedschef Merete Lind Mikkelsen, Slots- og Kulturstyrelsen: 

”Der er ingen tvivl om, at Nyholm udgør en enestående del af vores fælles kulturarv. Stedet er én stor historiebog med bygninger, der spænder over tre århundreder, som tilsammen både viser udviklingen inden for Danmarks forsvar og dansk teknologihistorie og søfart.”

Læs afgørelsen for fredningsudvidelsen af Nyholm

 

Sted: København

Status: Fredet 2022

Opførelsesår: 1690

Bygherre: Slots- og Kulturstyrelsen

Rådgiver: Varmings Tegnestue og Lundgaard & Tranberg

Projekt: 2020-2021

bottom of page