CHRISTIANSSÆDE

Restaurering

Varmings Tegnestue yder totalrådgivning i forbindelse med restaureringen af Christianssæde. Efter en brand i 1979 og et efterfølgende angreb af ægte hussvamp forestod tegnestuen i 1980’erne genopførelsen af husets ydre. Det er helt særligt, at vi - efter at bygningen har stået tom og uopvarmet i 33 år - endelig kan bidrage til at færdiggøre restaureringen, der omfatter istandsættelse af tag og fag, etablering af terræn- og etagedæk, nye tekniske installationer og ny trappe, nye overflader og gulvbelægninger. 

Sted: Maribo

Status: Fredet
Bygherre: Christianssæde ApS
Totalrådgiver: Varmings Tegnestue
Projekt: 2019 - 2022

Varmings Tegnestue        Kronprinsessegade 8, 1306 København K        Telefon 33 11 22 13        mail@varmings-tegnestue.dk        www.varmings-tegnestue.dk        CVR 28 71 71 80