top of page
Anchor 1
IMG_4011.jpg

CHRISTIANSSÆDE

Restaurering

Varmings Tegnestue yder totalrådgivning i forbindelse med restaureringen af Christianssæde. Efter en brand i 1979 og et efterfølgende angreb af ægte hussvamp forestod tegnestuen i 1980’erne genopførelsen af husets ydre. Det er helt særligt, at vi - efter at bygningen har stået tom og uopvarmet i 33 år - endelig kan bidrage til at færdiggøre restaureringen, der omfatter istandsættelse af tag og fag, etablering af terræn- og etagedæk, nye tekniske installationer og ny trappe, nye overflader og gulvbelægninger. 

Sted: Maribo

Status: Fredet

Opførelsesår: 1690
Bygherre: Christianssæde ApS
Totalrådgiver: Varmings Tegnestue
Projekt: 2019 - 2024

bottom of page