top of page
IMG_4491_redigeret.jpg

GLYPTOTEKET

Vedligeholdelse og restaurering

Varmings Tegnestue yder totalrådgivning i forbindelse med drift, vedligeholdelse og restaurering af den fredede udstillingsbygning Glyptoteket. Rådgivningen omfatter årlige bygningssyn, bygherrerådgivning, rådgivning vedr. projektering og udførelse af vedligeholdelsesarbejder, samarbejde med museets personale om driftsopgaver og udstillinger samt opbygning af viden om Glyptotekets bygningshistorie og oprindelige interiører. I forbindelse med et igangværende indeklima- og dagslysprojektet yder tegnesuen bygherrerådgivning vedr. fredningsforhold og restaurering, herunder arkivstudier og analyse af fredningsværdier.

Sted: København

Status: Fredet

Arkitekt: Vilhelm Dahlerup, Hack Kampmann

Opførelsesår: 1897-1906, 1921-25

Bygherre: Ny Carlsberg Glyptotek

Rådgiver: Varmings Tegnestue

Projekt: 2021

bottom of page