top of page
Anchor 1
Billede 103 kopi 2.jpg

STORMGADE 10-12

Registrering, opmåling, projektering og fagtilsyn ifm. ombygning til ejerlejligheder

På baggrund af projektforslag fra anden rådgiver, har tegnestuen udført myndighedsprojekt for ombygningen af de fredede bygninger. Projektet omfatter alle eksisterende bygningsdele, samt indgreb i forbindelse med tekniske installationer, trapperumssprinkling og etablering af nye køkkener
og badeværelset.


Ejendommen omfatter, udover Holsteins Palæ, også nabohuset Stormgade 12, samt en 2 etagers vognremisse, kaldet Stalden, beliggende i den fælles gård. Bygningerne har tidligere huset kontorer for Klimaministeriet og Slots- og Ejendomsstyrelsen.

Fagtilsynets sigte i denne sag er at sikre, at byggeriet gennemføres som projekteret, i en byggeproces der udføres i høj hastighed. Dette kræver et tilsyn med en høj grad af systematik, der samtidigt kan håndtere Kulturstyrelsens og bygningsreglementets krav, gældende anvisninger og projektets intentioner.


Tegnestuen udfører både restaureringsfagligt tilsyn, samt almindeligt arkitektfagligt tilsyn. Det har været en forudsætning for projektets succes, at tilsynet udføres af arkitekter med indgående kendskab til både traditionel byggeteknik, materialer, håndværksfaglige metoder og teknikker, datering af bygningsdele, overflader, snedkerdetaljer og profiler, samt erfaring med moderne byggeteknik, krav og anvisninger.

Sted: København K

Status: Fredet

Arkitekt: muligvis Lambert van Haven

Opførelsesår: 1687
Bygherre: Copenhagen Property Investment
Rådgiver: Varmings Tegnestue
Projekt: 2016

bottom of page