top of page
Anchor 1
IMG_0245red.jpg

ROMERHUSENE

Manual i bevaring og vedligeholdelse

Varmings Tegnestue har udarbejdet en manual i bevaring og vedligeholdelse af de fredede Romerhuse i Helsingør, tegnet af arkitekt Jørn Utzon og opført i 1957-61. Huse og omgivelser blev fredet i 1987.

Manualen er udarbejdet som et fælles redskab for Romerhusenes ejere og Kulturstyrelsen i forbindelse med sagsbehandlingen vedrørende ombygningsarbejder.

Vejledningsmanualens udpegning og kortlægning af fredningsværdier er baseret dels på arkivstudier og dels på registreringer på stedet. Registreringen omfatter 52 af de oprindelige 60 romerhuse og har haft til formål at fastslå, i hvilken grad husenes oprindelige facadekomposition, rumdisponering, materialevalg, snedkerdetaljer og overflader er bevaret. I vejledningsmanualen beskrives, hvad tankerne var bag opførelsen, bebyggelsens placering i landskabet og de oprindelige romerhuse ude som inde med henblik på at give læserne en større forståelse for både arkitektur og fredningsværdier.

 

Efterfølgende gennemgås de tilbygninger, som Romerhusene har fået over tid, og afslutningsvis er der udarbejdet et vedligeholdelsesafsnit samt et afsnit omhandlende fremtidige retningslinjer for bygningsændringer.

Sted: Helsingør

Arkitekt: Jørn Utzon

Opførelsesår: 1957-61
Bygherre: Kulturstyrelsen, Center for Kulturarv og Arkitektur
Rådgiver: Varmings Tegnestue
Projekt: 2011-2012

bottom of page