top of page
Anchor 1
P1010033_REV_a.jpg

WILDERSGADE

Udvendig facadeistandsættelse af nr. 64 og 66 samt indvendig istandsættelse af nr. 66. 

Sted: Wildersgade 64 og 66, København K

Status: Fredet

Opførelsesår: Starten af 1700-tallet 
Bygherre: Karin Pedersen og Morten Lind, Frelsens Hær
Rådgiver: Varmings Tegnestue,
Projekt: 2010-11

Ejendommen er i dag opdelt i to ejerlejligheder; Wildersgade 64 og Wildersgade 66. Nr. 64 er privatbolig mens Frelsens Hær driver et værested for hjemløse i nr. 66.

 

Bygningen har gennemgået mange meget omfattende ombygninger igennem århundrederne, hvorfor der ved byggesagens start ikke var nogen originale bygningsdele bevaret. Bygningen stod således med de mindst kvalitative træk fra de forskellige ombygninger/perioder, den har gennemlevet.

 

I forbindelse med restaureringen er pakhuskarakteren fremdraget på ny. Udvendigt afspejles dette i indgangspartiet, der er muret om, dørenes karakter og de højtsiddende småsprossede vinduer. Indvendig er de åbne rum så vidt muligt fremdraget på ny og den karakteristiske tømmerkonstruktion med stolper, kopbånd og synlige etagebjælker er genskabt.

bottom of page