SKOLEN VED SUNDET

Helhedsrenovering

Sted: København S

Status: Fredet
Bygherre: Københavns Kommune
Underrådgiver: Varmings Tegnestue
Projekt: 2016-2017

Formålet med projektet er at genskabe Skolen ved Sundets oprindelige gennemarbejdede arkitektoniske hovedanslag: Sammenhængen mellem funktion, overordnet struktur, rum og materialevalg og fokuset på sundhed, lys, luft og en sammenhæng med naturen. Alt sammen sådan at Gottlobs, i sin tid meget moderne skole, igen fremstår som et enestående arkitektonisk værk og en nutidig skole, hvor arkitekturen understøtter børnenes udvikling og trivsel.