top of page
Anchor 1
Skabelon forsider_edited_edited.jpg

SKABELON FOR MANUALER

Varmings Tegnestue har udarbejdet en digital skabelon for manualer på vegne af Slots- og Kulturstyrelsen, som nu danner fælles grundlag for forskellige rådgiveres udarbejdelse af manualer for udvalgte fredede ejendomme, fredede udenomsarealer og landskabsarkitektoniske værker. 

I nedenstående billeder vises enkelte sider fra skabelonen samt sider fra en manual for den fredede ejendom Vestersøhus. Manualen for Vestersøhus er udarbejdet i skabelonen.

Bygherre: Slots-og Kulturstyrelsen
Konsulent: Varmings Tegnestue
Projekt: 2019

bottom of page