top of page
Anchor 1
Nyboder_Wiki.jpg

NYBODER

Fagtilsyn

Varmings Tegnestue udfører for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse fagtilsyn i forbindelse med Nyboder, Etape 2. Etape 2 omfatter restaurerings- og moderniseringsarbejder på i alt fire af Nyboders gule stokke, omfattende 54 huse. Bygningerne skal forsat anvendes til udlejningsboliger for ansatte i Forsvaret. To huse ændres fra boliger til fælleshus for Forsvarsakademiets studerende, til hvem en større del af boligerne skal udlejes.

Husene fremstår som en helhed i sammenhængende rækkehuse, der oprindeligt bestod af boliger for matroser, skibshåndværkere, officerer og deres familier. Størsteparten af husene er indrettet som ´matroshuse´, der fremstår uden særlig dekoration og ornamentik dog med talrige mindre variationer i indretningen foranlediget af beboernes eget præg på husene. Som kontrast hertil er officersboligerne, der primært er lokaliseret i enderne af stokkene. I officersboligerne, der fremstår mere helstøbte, ses vægpaneler, ensartede døre og detaljering i sammenhængende interiører.

Sted: København K

Status: Fredet

Arkitekt: Philip de Lange, C. F. Harsdorffs

Opførelsesår: 1756-57, 1772-73
Bygherre: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Totalrådgiver: Varmings Tegnestue
Projekt: 2018 - 2023

bottom of page