top of page
IMG_4505_redigeret.jpg

PROVIANTHUSET

Indeklima og vinduer

Varmings Tegnestue yder projekteringsledelse og arkitektrådgivning i forbindelse med indledende undersøgelser og skitsering af løsningsforslag til pakhusets forskellige vinduesløsninger fra stuen til 2. sal. Der er udført en grundig afdækning af vinduernes egenskaber og hvilke forskellige muligheder der er for at ændre og supplere vinduerne med forsatsrammer, betjeningsgreb, motoriseret opluk mv. Der er arbejdet med hvilke arkitektoniske, tekniske og fredningsmæssige betingelser og begrænsninger dette kan ske under. Der er endvidere fokus på bæredygtighed og sikkerhedsaspekter for bygningen. Der er udført tiltag for tværventilation på rumniveau som især skal afhjælpe overophedning.

Desuden  kortlægges vinduernes egenskaber i samspil med en overordnet model for indeklima og ventilation for hele bygningen. Forsøgene ligger i sommerperioden så der i et større perspektiv kan arbejdes med tværventilation med opdriftsmuligheder og omfang af vinduernes åbningsarealer.

Sted: København

Status: Fredet

Opførelsesår: 1603 

Bygherre: Folketinget

Rådgiver: Varmings Tegnestue

Projekt: 2020 - 2021

bottom of page