top of page
Anchor 1
Rytterstatue_10_12_11  001.JPG

RYTTERSTATUEN

Udskiftning af marmorbeklædning, omgivende brolægning og restaurering af jerngitre

Projektet omfattede udskiftning af marmorbeklædning af piedestalen til Saly´s rytterstatue af Frederik V på Amalienborg Plads. Udskiftningen var nødvendiggjort af skæmmende misfarvninger og nedbrydningsskader på marmorbeklædningen.

 

I samarbejde med Slots- og Ejendomsstyrelsen er der gennemført et  omfattende undersøgelses- og planlægningsarbejde forud for projekteringen, dels til fastlæggelse af meget komplekse årsagssammenhænge, dels til udvælgelse af nyt stenmateriale. Der har endvidere været gennemført en række test til undersøgelse af mulighederne for afrensing af marmoret.


Projektet er gennemført ud fra en formuleret restaureringsholdning, der  detaljeret definerer rammerne for alle æstetiske og tekniske valg. I praksis er restaureringsholdningen et meget nyttigt værktøj, der gør stillingtagen til de løbende opståede problemer enklere, og som sikrer, at den fastlagte tilgang til
opgaven fastholdes gennem hele forløbet.

Sted: København K

Status: Fredet

Billedhugger: Abraham César Lamoureux

Opførelsesår: 1685-87
Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen
Underrådgiver: Varmings Tegnestue

Projekt: 2009-2011

bottom of page