top of page
Anchor 1
DSC_5016.JPG

FÆSTNINGENS MATERIALGÅRD

Restaurering af anlæggets fire bygninger og indretning til kontorer med fælles reception, kantine og møderum.

Ved restaureringen ønskedes det at genskabe forskelligheden mellem anlæggets bygninger- fra den rå karakter i det åbne magasinskur til den repræsentative karakter i forvalterboligen. Anlæggets fire bygningsvolumener indrettes til kontorer med fælles reception, kantine og møderum.


I projektet lægges vægt på at de oprindelige overflader og forskellige materialevalg i bygningstyperne fremdrages. Nye elementer og detaljer udføres i samme materialer og med en detaljeringsgrad som oprindeligt i bygningstypen, men i en nutidig form.

Realdania Byg har i samarbejde med Kulturstyrelsen og rådgivergruppen gennemført et energiprojekt, der opnår en reduktion af CO2-forbruget i anlægget, samtidig med at fredningen og bygningernes arkitektur re-spekteres. De energibesparende tiltag omfatter, i grove træk, bygningstætning, isolering og solafskærmning samt central styring af strømforbruget.

Sted: København K

Status: Fredet

Arkitekt: G.D. Anthon, Andreas Kirkerup

Opførelsesår:  1771, 1792

Bygherre: Realdania Byg

Totalrådgiver: Varmings Tegnestue

Projekt: 2008-2011, 2012 og 2017

bottom of page