top of page
Anchor 1
IMG_1781.JPG

Sted: Vester Søgade 44-78 og Gyldenløvesgade 21

Status: Fredet

Arkitekt: Kay Fisker og C.F. Møller

Opførelsesår: 1935-39

Bygherre: Slots- og Kulturstyrrelsen
Totalrådgiver: Varmings Tegnestue
Projekt: 2019

Manual for bevaring, vedligehold og fornyelse

VESTERSØHUS

For Slots- og Kulturstyrelsen har vi udarbejdet en manual for det fredede boligbyggeri Vestersøhus, der er tegnet af Kay Fisker og C.F. Møllers Tegnestue og opført i årene 1934-1939. I manualen beskrives med tekst, fotos og tegninger, de løsninger for bevaring, vedligeholdelse og fornyelse, der på forhånd er godkendt af fredningsmyndigheden. De godkendte løsninger omhandler ejendommens enkelte lejligheder, herunder særligt køkkener og badeværelser.

 

Se nedenstående link for artikel om eksempel på genetablering af et køkken vha. Den udarbejdede Vestersøhus Manual.

 

https://view.publitas.com/nord-advertising/historiske-huse-efterar-2022/page/30-31?utm_source=Historiske+Huses+Nyhedsbrev&utm_campaign=6025163795-EMAIL_CAMPAIGN_2020_06_18_01_14_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_340261a977-6025163795-342227014  
 

bottom of page