IMG_1781.JPG

Sted: Vester Søgade 44-78 og Gyldenløvesgade 21

Status: Fredet
Bygherre: Slots- og Kulturstyrrelsen
Totalrådgiver: Varmings Tegnestue
Projekt: 2019

Manual for bevaring, vedligehold og fornyelse

Vestersøhus

For Slots- og Kulturstyrelsen har vi udarbejdet en manual for det fredede boligbyggeri Vestersøhus, der er tegnet af Kay Fisker og C.F. Møllers Tegnestue og opført i årene 1934-1939. I manualen beskrives med tekst, fotos og tegninger, de løsninger for bevaring, vedligeholdelse og fornyelse, der på forhånd er godkendt af fredningsmyndigheden. De godkendte løsninger omhandler ejendommens enkelte lejligheder, herunder særligt køkkener og badeværelser.

 

Sideløbende med udarbejdelsen af denne konkrete manual, har vi udarbejdet en skabelon for manualer, som i fremtiden skal anvendes ved Slots- og Kulturstyrelsens udarbejdelse af manualer.