top of page
Anchor 1
Brønshøj vandtårn.jpg

BRØNSHØJ VANDTÅRN

Værdisætning og ombygning ifm. ny, offentlig anvendelse af vandtårnet

Kultur- og fritidsforvaltningen i København har lagt op til, at Brønshøj Vandtårn skal gøres tilgængelig for kulturelle aktiviteter. Sigtet er, at tårnet kan udlånes, uden at der skal søges enkeltstående tilladelse hos kommunen og brandmyndighederne

Projektet handler særligt adgangsforhold, og alle tiltag indarbejdes på sådan en måde, at de bliver tilføjelser, så tårnet fredningsværdier ikke forsvinder, og alle tiltag er reversible. Kun den nye flugtvejsdør vil være en permanent ændring, og er af samme årsag særligt tilpasset tårnets eksisterende inventar.

Tegnestuen har også udarbejdet en værdisætning, der har til formål at  anskueliggøre, hvor i vandtårnet de nye tiltag kan placeres, så disse ændringer eller tilføjelser griber mindst muligt ind i tårnets fredningsværdier. Værdisætningen vil således være et redskab for alle brugere, som ønsker at fortage bygningsindgreb, idet de med værdisætningen på forhånd kan få en fornemmelse af, om deres initiativer er udelukket eller om det er muligt at gennemføre i samråd med Slots- og Kulturstyrelsen.

Sted: Brønshøj

Status: Fredet

Arkitekt: Ib Lunding

Opførelsesår: 1928
Bygherre: Københavns Kommune
Rådgiver: Varmings Tegnestue
Projekt: 2016 -

bottom of page