top of page
Anchor 1
Opslag_Samuels Kirke.jpg

NY BRUG AF DANSKE KIRKEBYGNINGER

Sted: København

Status: Fredet
Bygherre: Realdania og Kirkefondet
Rådgiver: Dansk Bygningsarv og Varmings Tegnestue
Projekt: 2013-2014

Rapport og idékatalog

Publikationen "Ny brug af danske kirkebygninger" udarbejdet af Dansk Bygningsarv og Varmings Tegnestue beskriver muligheder og udfordringer for at bruge kirkebygninger på nye måder og viser gode eksempler på og anbefalinger til, hvordan det kan gøres. Formålet er at inspirere bredt til brug af danske kirkebygninger, der hvor kirkelukninger bliver aktuelle.

Til publikationen hører et idékatalog, der ser specifikt på de udfordringer og muligheder for genanvendelse, der knytter sig til seks københavnske kirkebygninger. Idéerne i kataloget er kun ét blandt forhåbentlig mange bud på, hvad man kan genanvende de seks kirkebygninger til, og håbet er, at idékataloget vil tjene som inspiration til ny brug og få flere idéer til at blomstre frem.

bottom of page