SCT. SEVERIN SKOLE

Indeklimarenovering

Sted: Haderslev

Bygherre: Haderslev Kommune

Underrådgiver: Varmings Tegnestue

Projekt: 2016-2017

Sct. Serverin Skole fra 1924 er en folkeskole i Haderslev Kommune, der huses i flere bygninger, hvoraf to er fredet i 1992. Anlægget fremstår med et udpræget nationalromantisk formsprog, og hovedbygningen er en god eksponent for tyvernes skolearkitektur. Desuden rummer såvel hovedbygningen som sidefløjen væsentlige interiørværdier i trappe og adgangsarealer.

Indeklimarenoveringen omfattede udførelsen af et mekanisk ventilationsanlæg, solafskærmning samt dæmpning af efterklangstid. Rådgivergruppen har i forsøget på at bevare så meget som muligt af de oprindelige bygninger, fokuseret på at etablere et ventilationsanlæg, der lægger sig i forlængelse af bygningers oprindelige naturlige ventilationssystem, således at bygningernes bærende fredningsværdier ikke svækkes.

Varmings Tegnestue        Kronprinsessegade 8, 1306 København K        Telefon 33 11 22 13        mail@varmings-tegnestue.dk        www.varmings-tegnestue.dk        CVR 28 71 71 80