top of page
2bygninger.jpg

SCT. SEVERIN SKOLE

Indeklimarenovering

Sted: Haderslev

Arkitekt: Christian Fr.O. Hansen, E. Bløcher

Opførelsesår: 1924, 1954

Bygherre: Haderslev Kommune

Underrådgiver: Varmings Tegnestue

Projekt: 2016-2017

Sct. Serverin Skole fra 1924 er en folkeskole i Haderslev Kommune, der huses i flere bygninger, hvoraf to er fredet i 1992. Anlægget fremstår med et udpræget nationalromantisk formsprog, og hovedbygningen er en god eksponent for tyvernes skolearkitektur. Desuden rummer såvel hovedbygningen som sidefløjen væsentlige interiørværdier i trappe og adgangsarealer.

Indeklimarenoveringen omfattede udførelsen af et mekanisk ventilationsanlæg, solafskærmning samt dæmpning af efterklangstid. Rådgivergruppen har i forsøget på at bevare så meget som muligt af de oprindelige bygninger, fokuseret på at etablere et ventilationsanlæg, der lægger sig i forlængelse af bygningers oprindelige naturlige ventilationssystem, således at bygningernes bærende fredningsværdier ikke svækkes.

bottom of page