top of page
Anchor 1
Danner_C0A1245.jpg

Restaurering, indretning samt etablering af terapihave

DANNER

Sted: Nansensgade 1, København K

Status: Fredet

Arkitekt: Theodor Zeltner

Opførelsesår: 1873-75  
Bygherre: Danner, med støtte fra bl.a. Realdania
Totalrådgiver: Varmings Tegnestue
Projekt: 2008-2012 og 2017

Projektet tager udgangspunkt i bygningens antikvariske og arkitektoniske værdier, og sikrer at disse bedst bevares, fremhæves eller styrkes - samtidig med at bygningen udnyttes bedst muligt. Restaureringen omfatter både istandsættelse, rekonstruktion og tilføjelse af helt nye elementer.


Bygningens eksteriør og bevarede interiører istandsættes, forsvundne bygningsdele som skorstene og pinakler rekonstrueres, og helt nye elementer i form af dagslysindtag til 3. sal og etablering af en større sammenhæng mellem bygning og have tilføjes.


Formålet med restaureringen er at skabe mere tidsvarende rammer for videns- og krisecenteret i den eksisterende fredede bygning. Dannerhuset skal fortsat rumme krisecenter med rådgivning og midlertidige boliger for voldsramte kvinder og børn samt videnscenter med forskning. Et af de vigtigste krav til boligdelen er, at hvert værelse får eget bad. Der lægges desuden vægt på sikkerhed, flugtveje og på at forbedre arbejdsforholdene for ansatte og frivillige i form af en enklere organisering af bygningen og etablering af bedre indeklimaforhold.

bottom of page