Sted: Danneskiold-Samsøes Allé 1, København K

Status: Fredet
Bygherre: Byggeselskabet Mogens de Linde
Rådgiver: Varmings Tegnestue
Projekt: 2018

KUGLEGÅRDEN

Nye kviste og ny hovedtrappe

For Byggeselskabet Mogens de Linde har vi tegnet 18 nye kviste til Kuglegårdens to hovedfløje. Til anlæggets nordlige sidefløj har vi vi foruden 6 nye kviste også tegnet en ny hovedtrappe. Kuglegården er tegnet af Philip de Lange, opført i 1742-43 og fredet. Kvistenes formsprog og placering i tagfladen bygger på grundig opmåling og gennemgang af byggehistoriske undersøgelser. Den nye hovedtrappe er i sit formsprog en fortolkning af anlæggets oprindelige baroktrapper.

Varmings Tegnestue        Kronprinsessegade 8, 1306 København K        Telefon 33 11 22 13        mail@varmings-tegnestue.dk        www.varmings-tegnestue.dk        CVR 28 71 71 80