top of page
Anchor 1
Skabelon forsider_edited_edited.jpg

SKABELON MANUAL

Varmings Tegnestue har udarbejdet en digital skabelon manual på vegne af Slots-og Kulturstyrelsen, som i fremtiden skal danne fælles grundlag for forskellige rådgiveres udførsel af manualer på andre udvalgte fredede ejendomme, fredede udenoms arealer og landskabsarkitektoniske værker. 

I nedenstående billeder vises enkelte side fra skabelon manualen og et udvalgt værk, Vestersøhus, hvor skabelonen er brugt.

Bygherre: Slots-og Kulturstyrelsen
Konsulent: Varmings Tegnestue
Projekt: 2019

bottom of page