top of page
Anchor 1
IMG_4755_BH2.jpg

KØBENHAVNS RÅDHUS

Drift, vedligeholdelse og restaurering

Varmings Tegnestue yder rådgivning i forbindelse med drift, vedligeholdelse og restaurering af det fredede Københavns Rådhus. Rådgivningen omfatter årlige bygningssyn, bygherrerådgivning, rådgivning vedr. projektering og udførelse af vedligeholdelsesarbejder.

I 2020 påbegyndte projekteringen af ombygning af toiletkerner mod Vester Voldgade. Det overordnede greb for projektet er at retablere toiletkernens oprindelige rumdisponering. Dermed retableres et større toiletrum med båse og et mindre, sekundært toiletrum på alle etager. I både det store og det sekundære toiletrum samt i depoter udføres overflader, detaljering og farvesætning enten som kopi eller fortolkning af rummenes oprindelige overflader. De nye toiletbåse, der skal fungere som unisextoiletter, indsættes istedet i de store toiletrum som lukkede æsker med selvstændige lofter, og bliver på denne måde et moderne indslag i projektet.

Sted: København

Status: Fredet
Bygherre: Københavns Kommune
Rådgiver: Varmings Tegnestue
Projekt: 2016 - 2022

bottom of page