Købenahvns rpdhus.jpg

Københavns Rådhus

Restaurering af toiletter

Sted: København

Status: Fredet
Bygherre: Københavns Kommune
Totalrådgiver: Varmings Tegnestue
Projekt: 2017 - 2022