FÆSTNINGENS MATERIALGÅRD

Frederiksholms Kanal, København K

Restaurering af anlæggets fire bygninger, indrettet til kontorer med fælles reception, kantine og møderum, med vægten lagt på at genskabe forskelligheden mellem byg-ningerne, fra den rå karakter i det åbne magasinskur til den repræsentative karakter i forvalterboligen.
Realdania Byg har i samarbejde med Kultur-styrelsen og rådgivergruppen gennemført et energiprojektet der opnår en reduktion af CO2 forbruget i anlægget, samtidig med at fredningen og bygningernes arkitektur re-spekteres.
De energibesparende tiltag omfatter, i grove træk, bygningstætning, isolering og solaf-skærmning samt central styring af strømforbruget. Tætning og isolering af de eksisterende bygninger medfører et øget behov for regulering af indeklimaet i form af køl og ventilation, som også er indarbejdet i projektet.

Læs bogen fra Realdania Byg : http://www.realdaniabyg.dk/media/49234/Faestningens%20Materialgaard.pdf

Totalrådgiver: Varmings Tegnestue
År: 2008-2012
Areal: 3500 m²
Bygherre: Realdania Byg

Varmings Tegnestue - Kronprinsessegade 8 - 1306 København K - Telefon 33 11 22 13 - Fax 33 11 81 84 - mail@varmings-tegnestue.dk - www.varmings-tegnestue.dk - Cvr. nr. 28 71 71 80