Forside

Arkitektfirmaet Varmings Tegnestue Aps er specialiseret i restaurering af ældre, bevar-
ingsværdige og fredede bygninger og be-
skæftiger sig primært med teknisk rådgiv-
ning og bistand indenfor dette fagområde.

NYHEDER


RÅDGIVER FOR KULTURMINISTERIET
Anne Lene Jørgensen, indehaver af Varmings Tegnestue er blevet udnævnt til faglig rådgiver for Kulturministeriet. Opgaven omfatter rådgivning af restaure-
rings- bevarings- og arkitektfaglig karakter i forbindelse med Kulturministeriets behand-
ling af klagesager.
Den faglige rådgivere skal i klagesagsbehandlingen vurdere sagens materiale med henblik på en udtalelse om, hvorvidt rådgiveren er enig i det af Kulturstyrelsen udøvede skøn.

STORMGADE 10-12
Tegnestuen
forestår ombygning og  istand-
sættelse af Stormgade 10-12, bygningerne er fredede og konverteres fra erhverv til boliger.

RUDERSDAL RÅDHUS
Tegnestuen har i konkurrence vundet totalrådgivning på projektet Renoveringen af Rudersdal Rådhus. Rudersdal Rådhus er tegnet af Arne Jacobsen og Flemming Lassen. Projektets formål er at bevare og fremdrage rådhusets oprindelige arkitektur, tekniske løsninger samt detaljering og stoflighed. Samtidig med at rådhuset udvikles til forsat at være en moderne arbejdsplads, hvor de oprindelige og nye løsninger udgør en samlet helhed.

NY BRUG AF KIRKEBYGNINGER
Tegnestuen har udarbejdet 3 skitseforslag til ny brug af Samuels kirke. Med projektet Ny brug af danske kirkebygninger ønsker Realdania og Kirkefondet at inspirere til ny brug af helt eller delvist lukkede kirker, så bygningerne på bæredygtig vis kan genanvendes til nye formål til gavn for lokalsamfund, kvarter og by – og med respekt for bygningskulturarv og tradition. Rapport og idekatalog kan downloades.  Den kan ses her.

HÆDRES MED BYGNINGSPRÆMIERING
Tegnestuen har modtaget Københavns Kommunes bygningspræmiering 2013 for restaureringen af Dannerhuset.
Prisen på 10.000 kr. og diplom blev overrakt på Københavns Rådhus.

Dommerkomiteen skrev:” Det nye Dannerhus er et fornemt eksempel på at kulturarv både kan bevares og udvikles med ydmyghed og respekt fordet originale.”
Københavns Kommune hædrer en gang om året smukt byggeri og gode bymiljøer. I bedømmelsen lægges der vægt på, at arkitekturen tager udgangspunkt i stedets særlige karakter og samlet set bidrager til oplevelsen af København som en by med kvalitet i bymiljøet.

 TEGNESTUEN MODTAGER FARVEPRISEN 2013 

 
Årets modtagere af Farveprisen er lykkedes med at bruge farver med respekt for både huset og dets brugere.
Efter en omfattende restaurering af Danner over to år har huset fået nye farver og er blevet grundigt strammet op både ude og inde, hvilket har givet huset en elegant og brugervenlig atmosfære.
Det arbejde er nu blevet belønnet med Farveprisen 2013, som 14.maj blev overrakt  +PEDERSEN og Varmnings Tegnestue ApS, der har stået for henholdsvis indretning og totalrådgivning ved restaureringen. Farveprisen uddeles af Danske Malermestre og Kirsten og Freddy Johansens Fond.

 Læs artiklen:  http://www.malermestre.dk/Standard/Blanket,-cirkulære-ect/Alle-nyheder.aspx?Action=1&NewsId=870&PID=1111

 TEGNESTUEN FÅR

Tegnestuen afsluttede i oktober 2012 afsluttet restaureringen af Danner, Nansensgade 1, København.
http://www.varmings-tegnestue.dk/?p=75
Læs artiklen http://politiken.dk/kultur/arkitektur/ECE1775364/restaureringen-af-danners-krisecenter-er-fremragende/
Se film om restaureringen http://www.provector.dk/showsingle.asp?epid=19204&iid=150&startstate=hd

RESTAURERING AF FÆSTNINGENS MATERIALGÅRD
Tegnestuen har i 2012 færdiggjort restaureringen af bygningsanlægget Fæstningens Materialgård, Frederiksholms Kanal 20, København.
http://www.varmings-tegnestue.dk/?p=77
Læs bogen fra Realdania Byg : http://www.realdaniabyg.dk/media/49234/Faestningens%20Materialgaard.pdf

Varmings Tegnestue - Kronprinsessegade 8 - 1306 København K - Telefon 33 11 22 13 - Fax 33 11 81 84 - mail@varmings-tegnestue.dk - www.varmings-tegnestue.dk - Cvr. nr. 28 71 71 80